Hovedforslag til linieføring
- fra Roskilde Amt, Køge Kommune og HUR.

STØJ
Hovedforslaget fra HUR og Køge Kommune vil bringe omfartvejen meget tæt på både Ll. Skensved og Højelse. Dette kan ikke undgås at give massive støjgener for beboerne i det sydlige Ll. Skensved og nordlige Højelse. 

FARLIG SKOLEVEJ
Højelsevej som i dag er en meget sikker skolevej for hovedparten af Ll. Skensveds børn, bliver krydset af den nye vej. Uanset at denne krydsning foretages over eller under Højelsevej, vil det blive et "spændende" sted at lege. Dette er en fuldstændig uacceptabel og unødvendig risiko at påføre byens børn.

UDVIKLING AF LL. SKENSVED
En linieføring imellem Ll. Skensved og Højelse vil blokere for en fremtidig udvikling af dette område. Det vil være synd, da området er det mest oplagte at lave nye udstykninger i, med Ll. Skensveds unikke placering i forhold til København og områdets korte afstand til børnepasning, skole og sportsklub.

BUTIKSDØD
Vi deler de lokale forretningers bekymring ved at fjerne al trafik fra Hovedgaden i Ll. Skensved. Bager, Dagli' Brugs og Blomsterhandler henter en pæn del af omsætningen fra gennemkørende bilister bosat i eks. Ejby. Det vil være tragisk hvis Ll. Skensved udvikler sig til en spøgelsesby, med gabende tomme butikslokaler.

Se iøvrigt HURs materiale om sagen
og alle de forslåede og forkastede linieføringer her.